Horeca

Horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en vergelijkbare bedrijven hebben invloed op het milieu. Het gaat bijvoorbeeld om het bereiden van voedingsmiddelen, het in gebruik hebben van een generator, koelinstallaties of zwembad. De regels gaan over het tegengaan van milieuverontreiniging.

Op deze pagina:

Wat u moet weten over de regels voor een horeca bedrijf:

Uitleg van de activiteit

Activiteiten van hotels, restaurants, cafés (horeca) en vergelijkbare bedrijven hebben te maken met het milieu. Het gaat om het bereiden van voedingsmiddelen, het in gebruik hebben van een generator, koelinstallaties of een zwembad. Andere activiteiten die voorkomen in de horeca kunnen ook met het milieu en de omgeving te maken hebben. Bijvoorbeeld het maken van geluid, afvalwater, geur, energie en afvalstoffen. Voor deze activiteiten zijn er regels.

Melding

Een horecabedrijf is meestal een type 2-inrichting. Dit betekent dat u 4 weken voor de start of verandering van uw horecabedrijf een melding moet doen bij het bestuurscollege. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Meer informatie over melding staat op de pagina Melding.

Welke regels gelden

De meest voorkomende activiteiten in de horeca waarvoor milieuregels gelden zijn het bereiden van voedingsmiddelen,  het in gebruik hebben van een generator (stookinstallatie), koelinstallatie of terras. Daarnaast gelden er regels voor afval, afvalwater en geluid.

Voor het tegengaan van geurhinder moet er een afzuigkap zijn. De afgezogen bakdampen moeten via een afvoerpijp boven het dak worden afgevoerd.

Een koelinstallatie moet worden onderhouden. U vindt  op de pagina koelinstallaties meer informatie hierover.

Afval moet gescheiden worden opgeslagen binnen het bedrijf in enerzijds papier en karton, en anderzijds glas. U moet afval zo vaak als nodig is, laten afvoeren door een erkende inzamelaar. Er mag geen geuroverlast van het afval ontstaan.

Afvalwater uit de keuken moet door een vetafscheider worden geleid. Daarna kan dit water worden afgevoerd naar het riool. Als bij uw bedrijf geen riolering ligt, moet het afvalwater worden afgevoerd naar een septic tank. Ander afvalwater moet ook worden afgevoerd naar het riool of een septic tank. Het afvalwater mag tijdelijk nog worden afgevoerd naar een beerput. Hiervoor geldt overgangsrecht.  Dit staat in artikel 4.1.1 van de regeling Inrichtingen en activiteiten BES.

Milieuvergunning

Er is geen milieuvergunning nodig voor de typische horeca-activiteiten. Wel kan een horecabedrijf om een andere reden een milieuvergunning nodig hebben.

Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat u het volgende bezit:

  • een generator met een nominaal vermogen groter dan 20 kW
  • een koelinstallatie met een inhoud per installatie van meer dan 1.500 kilogram ammoniak of
  • een koelinstallatie met een inhoud per installatie van meer dan 100 kilogram propaan, butaan of een mengsel van propaan en butaan

Ook een hotel met 10 kamers of meer gelegen in een gevoelig gebied, zoals een beschermd gebied aangewezen in het ruimtelijk ontwikkelingsplan, of in een bufferzone van een gevoelig gebied heeft een milieuvergunning nodig. De omschrijvingen van wat een gevoelig gebied of een bufferzone gevoelig gebied is, staat in artikel 1.1 van het IAB BES.

In bijlage 1 van het IAB BES staan alle activiteiten waarvoor u een milieuvergunning moet aanvragen. Soms is er bij de aanvraag van een milieuvergunning ook een milieueffectrapport nodig. Dat is het geval bij het voorbeeld van het hotel.

Meer informatie staat op de pagina Milieuvergunning en de pagina milieueffectrapportage.

Checklist

  • Is een vetafscheider geïnstalleerd voor het afvalwater uit de keuken?
  • Zijn maatregelen genomen om geuroverlast bij woningen te beperken?