Onderwerpen

Algemene uitleg milieuregels

Voor het grootste deel van de bedrijven gelden er algemene regels. Hier wordt uitgelegd wat dat zijn en op welke wet dat gebaseerd is.

Branche gerichte uitleg

Uitleg van algemene regels voor verschillende branches zoals garagebedrijven, detailhandel, horeca.

Installaties

Uitleg van algemene regels voor diversie installaties zoals koelinstallaties, stookinstallaties.

Milieuvergunningen

Voor een aantal bedrijven is een aparte milieuvergunning nodig

Milieu Effect Rapportage

Bij het nemen van besluiten op plannen en aanvragen moet het Bevoegd gezag milieu effecten afwegen. Daarvoor is soms een milieu effect rapport verplicht.