De melding

Als uw bedrijf een type 2 bedrijf is, moet u een melding doen bij de start of bij een verandering van de activiteiten van uw bedrijf. Welke activiteiten onder type 2 bedrijven vallen, kunt u vinden in de bijlage van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES (IAB BES).

Op deze pagina

Wanneer melden

Vallen de activiteiten van uw bedrijf onder type 2 van het IAB BES? Dan moet u uiterlijk 4 weken voor het oprichten of veranderen van uw bedrijf een melding doen bij het bevoegd gezag (het bestuurscollege).

Welke gegevens

U dient de volgende gegevens in:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Naam en adres van uw bedrijf
  • Het kadastraal perceelnummer van uw bedrijf
  • Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
  • Het verwachte tijdstip van de start of verandering van uw bedrijf
  • De aard en omvang van de activiteiten van uw bedrijf
  • Het nummer van de bouwvergunning

Uw hoeft geen melding te doen wanneer eerder een melding is gedaan en door de verandering niet wordt afgeweken van de gegevens van de eerdere melding.

Waar melden

U doet de melding bij het bevoegd gezag (het bestuurscollege).