Milieuvergunning

Algemene informatie over milieuvergunningen

Welke regels bevat een milieuvergunning?

Gegevens voor milieuvergunning

Welke gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen voor milieuvergunning?

Vergunningplichten

Wanneer is er een milieuvergunning nodig? En welke activiteiten leveren een vergunningplicht op?

Wijziging van een vergunning

Bij welke wijzigingen moet de milieuvergunning worden aangepast?