Verantwoording

Deze website is onderdeel van het Informatiepunt Milieu Caribisch Nederland.

Het Informatiepunt Milieu streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen.

Het Informatiepunt Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Het Informatiepunt Milieu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

U mag informatie van deze site overnemen onder 2 voorwaarden:

  1. U vermeldt InfomilCN.com of Informatiepunt Milieu CN als bron.
  2. U vermeldt op welke datum u de informatie heeft overgenomen, zodat uw lezers weten hoe recent de informatie is.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u ons op de hoogte stelt wanneer u informatie overneemt. U kunt hiervoor het feedbackformulier gebruiken.