Privacy

Het Informatiepunt Milieu neemt de bescherming van uw gegevens serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het Informatiepunt Milieu CN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • functie
  • organisatie
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

Het Informatiepunt Milieu CN informeert en ondersteunt ondernemers op Bonaire over het Inrichtingen en Activiteitenbesluit BES. Om deze ondersteuning vorm te kunnen geven willen we met u in contact komen en dit contact ook onderhouden. Bijvoorbeeld door u periodiek te voorzien van informatie via nieuwsbrieven of door u uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Om ons aanbod zo goed mogelijk op uw behoefte af te kunnen stemmen

Wij vinden het belangrijk dat het Informatiepunt Milieu CN nauw aansluit bij uw behoefte aan ondersteuning bij de implementatie. Zo verwerken wij uw gegevens om te komen tot nieuwe producten of diensten of om bestaande producten of diensten te verbeteren. Dit doen we onder meer aan de hand van klantpanels en de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken.

Om uw vraag te beantwoorden

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag te beantwoorden of te reageren op uw verzoek.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden die wij genoemd hebben. Uw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. Wel kunnen we uw gegevens nog gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doelen en analyses.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden?

Uw gegevens worden gedeeld met de vertegenwoordigers van de organisaties die meewerken aan het Informatiepunt Milieu CN: De Kamer van Koophandel, het Openbaar Lichaam Bonaire, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Uw contactgegevens worden alleen gedeeld met de medewerkers van het Informatiepunt Milieu die uw vraag of verzoek kunnen beantwoorden. We kunnen uw vraag, inclusief contactgegevens, doorsturen naar een andere betrokken partij als dat nodig is voor de beantwoording. In alle andere gevallen vragen we u om zelf contact op te nemen.

Welke cookies gebruiken wij?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Om onze website te verrijken plaatsen wij ook inhoud van externe partijen. Voorbeelden hiervan zijn Twitter en YouTube. Deze partijen plaatsen eigen tracking cookies als u onze site bezoekt. Zij kunnen daardoor delen van uw surfgedrag volgen. Hiervoor zoeken wij nog naar een oplossing.

U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt dit doen door een verzoek te sturen via ons helpdeskformulier.

Aanpassing privacyverklaring

Op basis van nieuwe inzichten zullen wij deze privacyverklaring actualiseren en  aanscherpen als dat nodig blijkt te zijn.