Garagebedrijven

Garagebedrijven in Caribisch Nederland moeten voldoen aan milieuregels. De regels gaan over het tegengaan van milieuverontreiniging. Garagebedrijven zijn bedrijven die verschillende diensten voor voertuigen aanbieden. U kunt hierbij denken aan het onderhouden en verkopen van voertuigen.

Op deze pagina

Wat u moet weten over de regels voor een garagebedrijf:

Uitleg van de activiteit

Activiteiten van garagebedrijven die hebben te maken met het milieu zijn:

  • Het werken met bodem bedreigende vloeistoffen, zoals motorolie, remolie, koelvloeistof, accuzuur
  • Reparatiewerkzaamheden aan de carrosserie, schuren/coaten
  • Het onderhouden van airco's van een auto.
  • Opslag van gevaarlijke stoffen.

Voor deze activiteiten zijn regels opgenomen. Daarnaast gelden voor garagebedrijf regels over het omgaan met afvalstoffen, afvalwater, het gebruik van energie en tegengaan van geluidoverlast.

Welke regels gelden

Vloeistoffen, behalve water, mogen niet in de bodem terecht komen. Werk boven een vloer of plaats een lekbak op plekken waar waar met vloeistof gewerkt wordt. Ruim eventuele lekkage op een vloer meteen op met absorptiemiddelen, doeken.

Zorg dat vloer niet in contact komt met water. Afvalwater met deze vloeistoffen mag niet geloosd worden op een afvalwaterstelsel.  Als toch afvalwater ontstaat doordat vloer nat wordt door hemelwater dan moet er een olieafscheider geplaatst worden voordat dit afvalwater geloosd mag worden op afvalwaterstelsel.

Leeg een lekbak in een speciaal opslagvat wat in lekbak staat.

gevaarlijke stoffen moeten in aparte opslag worden bewaard, Voorraad gasflessen moeten in aparte opslagplaats.

Wees zuinig met energie, plaats energiezuinige verlichting,  voorkom lekkages in perslucht.

Bij een garagebedrijf mogen maximaal 4 autowrakken aanwezig zijn.  Let op verontreiniging van de bodem, verwijder vloeistoffen.  Het maximum van 4 autowrakken geldt niet voor autodemontagebedrijven, bergingsbedrijven of als de opslag plaatsvindt in het kader van onderzoek door politie of justitie.

Afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

Oliehoudende afval stoffen en gevaarlijke afvalstoffen zoals remvloeistof mogen alleen worden afgeven aan aangewezen inzamelaar.

Melding

Een garagebedrijf is meestal een type 2-inrichting. Dit betekent dat u 4 weken voor de start of verandering van uw horecabedrijf een melding moet doen bij het bestuurscollege. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Meer informatie over melding staat op de pagina Melding.