Garagebedrijven

Garagebedrijven zijn bedrijven die verschillende diensten voor voertuigen aanbieden zoals het  onderhouden en repareren van motorvoertuigen.

Op deze pagina

Uitleg van de activiteit

Activiteiten van garagebedrijven die hebben te maken met het milieu zijn:

 • het werken met bodembedreigende vloeistoffen, zoals motorolie, remolie, koelvloeistof, accuzuur
 • reparatiewerkzaamheden aan de carrosserie, het schuren en coaten
 • het onderhouden van airco's van een motorvoertuig
 • de opslag van gevaarlijke stoffen.

Deze activiteiten kunnen bodem, luchtverontreiniging en risico's voor de directe omgeving veroorzaken. Daarnaast gelden voor garagebedrijf regels over het omgaan met afvalstoffen, het lozen van afvalwater,  energiebesparing en het tegengaan van geluidoverlast.

Vindplaats

De regels voor garagebedrijven staan in de regeling Inrichtingen- en activiteiten BES.

Melding

Een garagebedrijf is meestal een type 2-inrichting. Dit betekent dat u 4 weken voor de start of verandering van uw garagebedrijf een melding moet doen bij het bestuurscollege. Bij verandering is een melding alleen nodig als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Meer informatie over melding staat op de pagina Melding.

Welke regels gelden

Afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen.
Het gaat om de volgende afvalstoffen:

 • karton en papier
 • plastic
 • aluminium
 • glas
 • gevaarlijke afvalstoffen zoals remvloeistof en oliehoudende afvalstoffen.

Afvalstoffen worden ingezameld door of afgevoerd naar een door het bestuurscollege aangewezen inzamelaar.

Vloeistoffen, behalve water, mogen niet in de bodem terecht komen. Werk boven een vloer of plaats een lekbak op plekken waar vloeistoffen kunnen vrijkomen. Voorbeelden van vloeistoffen die kunnen vrijkomen zijn olie, koelvloeistof, remvloeistof, elektrolyt. Ruim een eventuele lekkage direct op met absorptiemiddelen, doeken.

Voorkom het ontstaan van afvalwater. Afvalwater met deze vloeistoffen mag niet ongezuiverd geloosd worden op een afvalwaterstelsel.  Als toch afvalwater ontstaat doordat vloer nat wordt door hemelwater dan moet er een olieafscheider geplaatst worden voordat dit afvalwater geloosd mag worden op een afvalwaterstelsel.

Bij gebruik van een lekbak, leeg een lekbak in een speciaal opslagvat wat in lekbak staat.

Gevaarlijke stoffen moeten in aparte opslag worden bewaard, behalve de gevaarlijke stoffen die je nodig hebt. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld oplosmiddel, lak, accuzuur.  De gasflessen moeten in aparte opslagplaats worden bewaard.

Wees zuinig met energie, plaats energiezuinige verlichting,  voorkom lekkages in persluchtinstallatie.

Bij een garagebedrijf mogen maximaal 4 autowrakken aanwezig zijn.  Let op verontreiniging van de bodem bij opslag, verwijder de vloeistoffen.  Het maximum van 4 autowrakken geldt niet voor auto demontagebedrijven, de daar een vergunning voor hebben, bergingsbedrijven of als de opslag plaatsvindt in het kader van onderzoek door politie of justitie.

Voorkom het vrijkomen van koelvloeistof uit een airco installatie. Een koelinstallatie moet worden onderhouden. U vindt  op de pagina koelinstallaties meer informatie hierover.

Milieuvergunning

Er is geen milieuvergunning nodig voor de typische reparatie-activiteiten aan voertuigen. Wel kan een garagebedrijf om een andere reden een milieuvergunning nodig hebben.

Een reden kan zijn:

 • De opslag van meer dan 4 autowrakken.  Het verwerken of vernietigen van autowrakken.
 • Het houden van wedstrijden met voertuigen op een terrein.