Detailhandel

Onder de detailhandel vallen bedrijven die producten voor persoonlijk gebruik aan de consument leveren. Het gaat dus om winkels zoals kledingwinkels, bakkerijen, supermarkten, bouwmarkten, souvenirwinkels, enzovoort.

Op deze pagina

Uitleg van de activiteit

Bij detailhandel kunnen activiteiten plaatsvinden waarvoor milieuregels gelden.  Enkele van deze activiteiten zijn:

  • het opslaan van afvalstoffen
  • het lozen van afvalwater
  • grote koelinstallaties in bijvoorbeeld supermarkten

Deze activiteiten kunnen bodem of luchtverontreiniging veroorzaken. Om dit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, gelden milieuregels.

Vindplaats

De regels voor winkels staan in de regeling Inrichtingen- en activiteiten BES. Het kan gaan om verschillende onderwerpen, zoals:

  • opslaan van afvalstoffen: artikel  2.1.1
  • lozen van afvalwater: artikel 2.2.1 en artikel 2.2.2
  • loelinstallaties: paragraaf 2.13.1

Aanvullende regels staan in de eilandsverordening inrichtingen en activiteiten. De eilandsverordening is nog in ontwikkeling.

Welke regels gelden

Afvalstoffen

Bij werkzaamheden in de detailhandel komt vaak afval vrij.  Bijvoorbeeld  verpakkingsmateriaal. U moet afvalstoffen bij het bedrijf laten afvoeren  via een erkende inzamelaar. Afvalstoffen moeten in ieder geval gescheiden worden in karton en papier, plastic, aluminium en glas. U moet afvalstoffen bij het bedrijf laten afvoeren  via een erkende inzamelaar. Om het bedrijf schoon te houden, moet dit regelmatig gebeuren.

Afvalwater

Het afvalwater wordt geloosd in het riool, als dit in bij uw bedrijf ligt. Als er geen riool is, moet het afvalwater geloosd worden op een zuiveringsvoorziening, zoals een septic tank.

Als er geen septic tank of riool is, mag het afvalwater tijdelijk geloosd worden op een beerput. Hiervoor geldt een overgangsrecht.  Dit staat in artikel 4.1.1 van de regeling Inrichtingen- en activiteiten BES.

Koelinstallatie

Voor een koelinstallatie, zoals airconditioning of grote koelingen, zijn regels voor het onderhoud en inspectie. Een uitleg over koelinstallaties staat op de pagina Koelinstallaties.

Checklist

Let goed op de volgende zaken bij het starten en uitvoeren van de activiteit:

  • Heeft u een airconditioning?
  • Worden de afvalstoffen, zoals karton en glas, gescheiden opgeslagen en aangeboden?
  • Laat u de afvalstoffen regelmatig afvoeren, zodat uw bedrijf schoon is van afval?