Organisatie

Het Informatiepunt Milieu Caribisch Nederland is in 2022 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat Milieu en Internationaal (DGMI) tot stand gekomen.

Het doel van het Informatiepunt Milieu is om bedrijven te voorzien van informatie over de milieuregels van het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES op Bonaire en later op St. Eustatius. Deze informatie bestaat onder meer uit actuele praktische uitleg van de milieuregels. Dit wordt gedaan door kennis over de wet- en regelgeving samen te brengen met inhoudelijke expertise over thema’s als milieu, bodem, water, geluid en veiligheid.

Bonaire

Het Informatiepunt Milieu op Bonaire is een samenwerking tussen het openbaar lichaam Bonaire, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Kamer van Koophandel Bonaire. Het Informatiepunt Milieu bestaat uit een informatie loket bij de Kamer van Koophandel Bonaire en een digitaal Informatiepunt: infomilcn.com

OLB Wapen PNG KVK logo Ministerie IenW logo

Sint Eustatius

Voor uitgebreide informatie en hulp op het gebied van de wet en de aanvraagprocedure kunt u terecht bij het Informatiepunt IAB BES, gevestigd op het kantoor van Eenheidsvergunningen, Toezicht & Handhaving. Ons toegewijde team staat klaar om ondersteuning te bieden en al uw vragen te beantwoorden.