Tanken van vaartuigen

Bij het tanken van vaartuigen kunnen vloeibare brandstoffen, zoals diesel of benzine, in het water terechtkomen. Er zijn regels met voorwaarden hoe verontreiniging van het water kan worden voorkomen of hoe verontreiniging kan worden beperkt.

Op deze pagina:

Uitleg van de activiteit

Het afleveren van brandstof aan vaartuigen vindt plaats boven het water, vanaf een afleverpunt aan de wal. Er is door morsingen en niet zorgvuldig handelen een kans dat diesel of benzine in het water komt.

Vindplaats

De regels voor het tanken van vaartuigen staan in artikel 3.1.4 en artikel 3.1.5 van de regeling Inrichtingen en activiteiten BES.

Welke regels gelden

Deskundig personeel

Het tanken van vaartuigen mag alleen worden gedaan door deskundig personeel. Dit betekent dat onbemand tanken niet is toegestaan. Deskundig personeel is personeel van de jachthaven dat op de hoogte is van de gevaarlijke eigenschappen van vloeibare brandstoffen. Ook weet deskundig personeel hoe te handelen in het geval van een incident.

Handelen bij morsingen

Er moeten voldoende hulpmiddelen zijn om een waterverontreiniging op te ruimen. Bijvoorbeeld absorptiemateriaal of een olieboom. Wanneer er een morsing van diesel of benzine is, moeten deze hulpmiddelen gebruikt worden om de verontreiniging te bestrijden.

Vulpistool en gebruik van jerrycans

Na het tanken wordt het vulpistool of het uiteinde van de vulleiding weggehangen boven een lekbak die groot genoeg is om de diesel of benzine die in de vulleiding zit, op te vangen.

De tankinstallatie wordt alleen gebruikt voor het tanken van vaartuigen en mag niet worden gebruikt voor het vullen van jerrycans of andere vaten.

Een op de wal geplaatste vaste tankinstallatie is voorzien met een vulpistool met een automatisch afslagmechanisme dat afslaat als de brandstoftank vol is.

Checklist

  • Zijn er voldoende absorptiemiddelen en andere hulpmiddelen aanwezig?
  • Is het personeel opgeleid om verontreiniging te voorkomen en te bestrijden?
  • Vindt het afleveren plaats onder toezicht van deskundig personeel?
  • Havenreglement: is er een reglement en wordt overeenkomstig dit reglement gewerkt?