Milieueffectrapport

informatie over de MER

Om een besluit te nemen over een plan of een aanvraag heeft het bevoegd gezag informatie nodig over de effecten op het milieu. Soms is daarom een milieueffectrapport nodig. In andere gevallen moet bevoegd gezag eerst beoordelen of ze extra informatie nodig heeft en een MER moet worden opgesteld.