Tandartsen

Op deze pagina

Wat u moet weten over tandartsen:

Uitleg van de activiteit

Het hebben van een tandartspraktijk kan nadelige effecten hebben voor het milieu. Het gaat dan met name over afvalwater van tandheelkundige bewerkingen met amalgaam, maar ook het hebben van afval en energiegebruik van de praktijk. Om deze nadelige effecten zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen, zijn regels van toepassing. Naast deze regels speciaal voor tandartsen kunnen meer regels gelden, bijvoorbeeld voor een airco-installatie.

Vindplaats

De regels voor tandartsen staan in hoofdstuk 2 en in paragraaf 3.3.1 van de Regeling Inrichtingen- en Activiteiten (RIA BES). Aanvullende regels worden in de eilandsverordening Inrichtingen- en activiteiten opgenomen.

Type bedrijf

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op type 2-bedrijven.

Melding

Voor deze activiteit moet u uiterlijk 4 weken voor oprichting of verandering van het bedrijf een melding doen bij het openbaar lichaam. Welke gegevens u moet indienen, leest u op de pagina Melding milieuactiviteiten.

Verboden en voorwaarden

Afvalvoorschriften

Bij de bedrijfsactiviteiten van uw tandartspraktijk komen afvalstoffen vrij. Denk hierbij aan plastic verpakkingen van uw tandheelkundige benodigdheden. U moet afvalstoffen gescheiden inzamelen. Dit geldt in ieder geval voor karton en papier, plastic, aluminium en glas. U moet ervoor zorgen dat het terrein waar uw tandartspraktijk op staat, schoon blijft van afval. Dat doet u door afvalstoffen zo vaak als nodig is uit de inrichting af te (laten) voeren naar een door het bestuurscollege aangewezen inzamelaar.

Afvalwatervoorschriften

U moet afvalwater van uw tandartspraktijk lozen op het openbaar afvalwaterstelsel of een daarvoor geschikte zuiveringsvoorziening. Wanneer het afvalwater amalgaam bevat, moet het afvalwater eerst door een amalgaamafscheider geleid worden, voor u het mag lozen. De amalgaamafscheider moet ten minste 95% van de amalgaamdeeltjes uit het afvalwater verwijderen.

Energiebesparing

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. Dit hoeft alleen wanneer u voor uw bedrijf 20.000 kWh aan elektriciteit per jaar van het openbare net gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u ledverlichting moet aanbrengen op uw lichtpunten.

Checklist

Let goed op de volgende zaken bij het starten en het uitvoeren van deze activiteit: