Koelinstallaties

In de Regeling inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (RIA BES) staan regels voor koelinstallaties. De regels gaan over het tegengaan van lekkage van het koudemiddel door onderhoud en inspectie.

Op deze pagina

Wat is een koelinstallatie

Een koelinstallatie is een combinatie van onderdelen gevuld met koudemiddel en alle apparatuur die nodig is voor een goede werking van het koelsysteem. De onderdelen zijn met elkaar verbonden en vormen een circuit waarin een koudemiddel circuleert. Het doel van de koelinstallatie is om warmte op te nemen of af te staan. Ook vriesinstallaties en warmtepompen en airco’s vallen onder het begrip koelinstallatie.

Verboden en voorwaarden

Koelinstallaties waarvoor algemene regels gelden

Koelinstallaties waarvoor regels gelden zijn installaties met een inhoud van ten minste:

 • 10 kilogram kooldioxide, of
 • 5 kilogram koolwaterstoffen, of
 • 1 kilogram synthetische koudemiddelen of
 • 10 tot maximaal 1500 kilogram ammoniak

Soorten koudemiddel

Er is een grote variatie aan koudemiddelen, belangrijk is dat ze niet vrijkomen in het milieu. In het verleden werden veel fluorkoolwaterstoffen gebruikt die zijn slecht voor de ozonlaag. De koudemiddelen die nu worden gebruikt hebben ook nadelen als ze vrijkomen. Zo is bijvoorbeeld Ammoniak giftig en brandbaar.

Regels voor onderhoud koelinstallaties

U moet uw koelinstallatie goed onderhouden. Ten minste één keer per jaar moet u een koelinstallatie laten inspecteren door een deskundig bedrijf. De keuringsinstantie bekijkt of de installatie nog veilig functioneert en of er lekkages zijn in het koelcircuit. Het is belangrijk dat de koelinstallatie altijd goed bereikbaar is, voor bediening, inspectie en onderhoud.

Het koudemiddel mag u niet zelf uit een koelinstallatie halen. Dit moet gebeuren door een persoon met passende kwalificaties. Wanneer uit de inspectie blijkt dat er onderhoud nodig is aan de installatie waarbij de koelvloeistof moet worden verwijderd, of wanneer u de installatie wil verwijderen, moet een persoon met passende kwalificaties het koudemiddel eerst terugwinnen. Het koudemiddel kan opnieuw gebruikt worden, geregenereerd of worden vernietigd.

Bewaar de onderhoudsrapporten bij de installatie of in het bedrijf. In deze rapporten staat in ieder geval informatie over:

 • Het aantal kilogram en het type koudemiddel waarmee de apparatuur is gevuld
 • Het aantal kilogram en het type koudemiddel dat aan de apparatuur is toegevoegd tijdens installatie, onderhoud of service en reparatie
 • Het aantal kilogram en het type koudemiddel dat is teruggewonnen of verwijderd

Omgaan met lekkages

Wanneer u een lekkage vermoedt, moet u de apparatuur uit zetten. Wanneer vervolgens blijkt dat er een lekkage is, moet u ervoor zorgen dat de apparatuur zonder onnodig uitstel wordt gerepareerd. Binnen één maand na de reparatie, moet de installatie gecontroleerd worden door een deskundig bedrijf, om aan te tonen dat de reparatie goed gedaan is.

Hier zijn enkele certificaten en accreditaties die installateurs op Bonaire kunnen hebben:

 • STEK-certificaat: Dit is een Europees erkend certificaat voor installateurs van koelsystemen en airconditioning, waarmee wordt aangetoond dat zij voldoen aan de eisen voor het werken met koelmiddelen en koelgassen.
 • NEN 3140-certificaat: Dit is een Nederlandse norm voor het veilig werken met elektrische installaties en apparatuur. Installateurs die dit certificaat hebben, hebben de juiste kennis en vaardigheden om veilig te werken met elektrische apparatuur.
 • BRL6000-certificaat: Dit is een certificaat dat vereist is voor installateurs van duurzame energie-installaties, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Dit certificaat toont aan dat de installateur voldoet aan de eisen voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van duurzame energie-installaties.
 • VCA-certificaat: Dit is een certificaat dat vereist is voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, zoals installateurs van koelsystemen en airconditioning. Het VCA-certificaat toont aan dat de installateur veilig werkt en voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen.