Installaties

Stookinstallaties en verbrandingsmotoren

Er zijn algemene regels voor apparaten die gestookt worden op standaard brandstoffen. De regels gaan over het tegengaan van luchtverontreiniging en bodemverontreiniging.

Koelinstallaties

Er zijn algemene regels voor installaties die warmte op nemen of af staan.  De regels gaan over het tegengaan van luchtverontreiniging.

Natte koeltorens

Er zijn regels voor  installaties die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door water te vernevelen. De regels gaan over het tegengaan van legionella verspreiding.

Boosterstation in Afvalwatersysteem

Er zijn regels een  installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater. De regels gaan over het tegengaan van geuroverlast.

Afvalwater: Vetafscheider

Een vetafscheider haalt dierlijke of plantaardige vetten uit het afvalwater. Er zijn regels over het plaatsen en onderhoud.

Afvalwater: Olieafscheider

Een olieafscheider haalt olie uit het afvalwater. Minerale olie kan in het afvalwater terecht komen bij het tanken en wassen van personenauto's en vrachtwagens.