Korte uitleg milieuregels

De activiteiten van bedrijven kunnen gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving. Denk aan afval, afvalwater, het maken van geluid of het werken met stoffen die schadelijk voor de bodem zijn. Om het milieu en de leefomgeving  zoveel mogelijk te beschermen zijn er milieuregels. Deze regels staan in het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES).

Op deze pagina

Wat is het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES

De milieuregels voor bedrijven in Caribisch Nederland staan in het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES. Door deze milieuregels kunnen bedrijven op een duurzame manier ondernemen  en wordt het milieu, de natuur en de leefomgeving van mens en dier schoner en veiliger. Het besluit bepaalt wanneer en welke melding u moet doen of dat u een  milieuvergunning u moet aanvragen. Het besluit zorgt ook voor minder regeldruk en minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven, omdat minder bedrijven een vergunning hoeven aan te vragen.

Meer informatie staat op het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES

Typen bedrijven

Het besluit kent 4 typen bedrijven: type 1, 2, 3 en 4.

Deze type bedrijven staan aangeduid als 'inrichtingen'. Onder welk type inrichting uw bedrijf valt is afhankelijk van de activiteiten die uw bedrijf uitvoert en de invloed van deze activiteiten op het milieu.

Voor type 1 en type 2 bedrijven gelden de algemene regels van het besluit.

Type 3 of 4 bedrijven moeten een milieuvergunning aanvragen.

Meer informatie staat op typen bedrijven

Wanneer melden

Het doen van een melding is alleen verplicht bij als uw bedrijf een type 2 bedrijf is. Een type 1 bedrijf hoeft niet te melden.

De melding moet uw uiterlijk vier weken voor de start of de verandering van uw bedrijf melden.

Bij de melding moet u gegevens en informatie indienen over bijvoorbeeld de locatie, de activiteiten van uw bedrijf en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie staat op melding

Algemene regels

Als uw bedrijf activiteiten uitvoert die een lichte of beperkte invloed op het milieu heeft, dan is uw bedrijf een type 1 of 2 bedrijf.  Bijvoorbeeld als u een restaurant of een garagebedrijf heeft.

Welke activiteiten dit zijn staat in bijlage I van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES.

Voor bedrijven type 1 en 2 gelden algemene regels. Dit betekent dat voor alle bedrijven dezelfde regels gelden. U hoeft geen milieuvergunning aan te vragen.

Meer informatie staat op algemene regels

Milieuvergunning

Als uw bedrijf activiteiten uitvoert die complex zijn of gevaar kunnen opleveren voor de omgeving, dan is een milieuvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u veel dieren houdt of motorvoertuigen demonteert.

Welke activiteiten dit zijn staat in bijlage I van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES.

Bedrijven met een milieuvergunning zijn altijd type 3 of 4.

Als u een type 3 bedrijf heeft dan doet u de aanvraag voor een milieuvergunning bij het openbaar lichaam.

Als u een type 4 bedrijf heeft doet u een aanvraag voor een milieuvergunning  bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie staat op milieuvergunning

Wie houdt toezicht op de regels en beslist over een milieuvergunning

Wie toezicht houdt of de milieuregels goed worden nageleefd, een vergunning mag verlenen of voorschriften mag opstellen die afwijken van de algemene regels wordt het 'bevoegd gezag' genoemd.

In het besluit staat wie het bevoegd gezag is voor de verschillende typen bedrijven.

Meestal is het bestuurscollege bevoegd gezag. De minister is bevoegd gezag voor bepaalde complexe industriële bedrijven.

Meer informatie staat op bevoegd gezag


Uitgebreide informatie

Naast de korte uitleg, is er ook uitgebreide informatie over het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES