Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat meldingen ontvangt, vergunningaanvragen behandelt en verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving.

Voor de meeste bedrijven is het bestuurscollege het bevoegd gezag. Voor een klein aantal bedrijven die grotere veiligheidsrisico’s hebben (bijvoorbeeld olie- en gasopslag boven een bepaalde hoeveelheid) is de minister van Infrastructuur en Waterstaat het bevoegd gezag.

Voor welk type bedrijf het bestuurscollege of de minister het bevoegd gezag is, staat in artikel 1.3 van het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES:

  • type 1, type 2 en type 3: het bestuurscollege
  • type 4: de minister van Infrastructuur en Waterstaat