Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften zijn bedoeld om de algemene regels aan te scherpen of op gelijk niveau aan te passen. Op deze manier kan maatwerk op de algemene regels worden gegeven.

Wanneer een maatwerkvoorschrift?

Met een maatwerkvoorschrift kan van een algemene regel worden afgeweken. Uitgangspunt is dat de algemene regels van toepassing zijn. Maatwerkvoorschriften zijn alleen bedoeld om een algemene regel aan te scherpen of op gelijk niveau aan te passen en zo maatwerk te geven.

De mogelijkheid voor een maatwerkvoorschrift staat in het Inrichtingen-en activiteitenbesluit. Dit staat in artikel 2.3.

Een maatwerkvoorschrift kan gaan over:

  • de milieuonderwerpen die in het besluit staan, zoals geluid, geur en trillingen. Deze onderwerpen staan in artikel 2.1 van het besluit.
  • de algemene regels in de ministeriële regeling
  • de algemene regels in de eilandsverordening

Een maatwerkvoorschrift kan gaan over een milieuonderwerp, bijvoorbeeld geluid, waarover de algemene regels niet over alle mogelijke situaties gaan. 'Men zegt ook wel dat een milieuonderwerp dan 'niet uitputtend' is geregeld.

In bepaalde gevallen kunnen dan andere (lagere) geluidswaarden worden vastgesteld bij een maatwerkvoorschrift.  Bijvoorbeeld wanneer het omgevingsgeluid zo laag is dat de standaardgrenswaarde tot hinder voor de omgeving leidt.

Procedure

Het bevoegd gezag (het bestuurscollege) kan een bedrijf een maatwerkvoorschrift opleggen. Maar u kunt aan het bevoegd gezag een verzoek doen om een maatwerkvoorschrift in te stellen.

Een maatwerkvoorschrift wordt openbaar gemaakt en ligt minimaal 6 weken ter inzage.