Typen bedrijven

Bedrijven worden in het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES ingedeeld in 4 typen. In het besluit worden bedrijven 'inrichtingen' genoemd.

Op deze pagina

Typen bedrijven

In het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES staan milieuregels voor vier verschillende typen bedrijven. In het besluit wordt dit type 'inrichting'  genoemd.

Er zijn 4 typen:

  • Type 1: bijvoorbeeld een kleine winkel of kantoor. Dit type bedrijf hoeft niet te melden, maar moet wel voldoen aan de regels van het besluit.
  • Type 2: bijvoorbeeld een horecabedrijf, garagebedrijf of een aannemer. Dit type bedrijf moet een melding doen en voldoen aan de regels van het besluit.
  • Type 3: grotere bedrijven, bijvoorbeeld een steenbreker of een autodemontage bedrijf, hebben een milieuvergunning nodig. Er moet een milieuvergunning aangevraagd worden bij het bevoegd gezag (het bestuurscollege). De milieuregels voor het bedrijf staan in de vergunning.
  • Type 4: complexe bedrijven met veiligheidsrisico’s voor mens, dier en omgeving. Dit zijn grote bedrijven voor de op- en overslag van (aard)olie(producten) en bedrijven met grotere hoeveelheid gasopslag. Er moet een milieuvergunning aangevraagd worden bij het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat). De milieuregels voor het bedrijf staan in de vergunning.

Wat is een inrichting

In het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES staan typen bedrijven genoemd als een 'inrichting'.

Wat een 'inrichting' is staat in de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES. Het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) is een besluit dat gebaseerd is op deze wet. Een 'inrichting' is volgens de wet een bedrijf dat zijn activiteit(en) regelmatig of voor lange tijd op één plek uitvoert. Ook bewoners die bedrijfsmatig activiteiten ondernemen kunnen een inrichting zijn.

Uw bedrijf is een 'inrichting' wanneer aan 2 voorwaarden wordt voldaan:

  • De activiteit die uw bedrijf uitvoert valt onder de definitie van een inrichting. Deze definitie is: 'elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht'.
  • De activiteit moet zijn aangewezen in het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES. In bijlage 1 van het besluit staan deze activiteiten genoemd.