Vetafscheiders

Een vetafscheider haalt dierlijke of plantaardige vetten uit het afvalwater. Bij het plaatsen van een vetafscheider zijn een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn om goed te werken.

Op deze pagina

Bij het bereiden van voedingsmiddelen – zoals het bakken en braden of frituren in de keuken van een restaurant – kan vethoudend afvalwater ontstaan, dat niet zomaar kan worden geloosd. Het vet in het afvalwater stolt en zet zich af in het riool. Dit veroorzaakt een verminderde afvoercapaciteit van het riool en kan tot verstopping leiden.

Voorkomen van vet in afvalwater

Het afvalwater van het bedrijf mag geen stoffen bevatten, die verstopping van het riool kunnen veroorzaken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door overgebleven voedsel via een voedselvermaler in het riool te lozen. Dierlijke of plantaardige oliën of vetten mogen niet in het afvalwater komen. Er hoeft geen vet in het afvalwater te komen. Een maatregel om vet uit het afvalwater te houden, is door altijd eerst het keukengerei en de vaat 'droog' van etensresten te ontdoen. Deze olie- en vetresten kunnen in de afvalcontainer. Daarna komt bij het reinigen van de vaat minder vet of olie vrij.

Hoe een vetafscheider werkt

Een vetafscheider of vetvangput is een zuiveringsvoorziening voor afvalwater. Een afscheider haalt dierlijke of plantaardige olie en vet uit het afvalwater, voordat het afvalwater wordt geloosd in de riolering. Hiermee wordt voorkomen dat het (gestolde) vet zich afzet in de riolering en verstoppingen veroorzaakt. Een vetafscheider werkt door gebruik te maken van zwaartekracht. De lichte delen (vet en olie) in het afvalwater drijven op de zwaardere delen (etensresten, zand en zinken). Dat scheidingsproces vergt wel enige tijd. Daarom heeft de afscheider een bepaalde grootte nodig.

Het afvalwater dat in de vetafscheider stroomt, wordt afgeremd door plaatsing van schotten. Het bezinkbare materiaal (slib) zakt naar beneden en de opdrijfbare deeltjes (vet) stijgen naar de oppervlakte. Het slib en het vet blijven in de afscheider. Het schone afvalwater kan vervolgens naar het riool stromen. In de onderliggende afbeelding is de werking samengevat.

In een schema is een slib- en vetafscheider te zien. De beschrijving van deze afbeelding staat in de lopende tekst.
De werking van een slib- en vetafscheider

Aandachtspunten bij plaatsen en gebruik vetafscheider

Er zijn verschillende vetafscheiders mogelijk per situatie. Er is niet gekozen om één bepaalde grootte op te nemen in de regels, omdat deze dan voor het ene bedrijf te groot is en voor het andere te klein. Bij een beperkte hoeveelheid afvalwater kan een kleine vetafscheider voldoende zijn. Deze kan worden geplaatst onder de gootsteen. Bij professionele keukens is een grotere vetafscheider nodig. Deze kan bovengronds worden geplaatst. Er zijn rekenregels om afscheiders af te stemmen op de bedrijfssituatie. Aandachtspunten bij plaatsen van een afscheider zijn:

  1. Een goede dimensionering, inhoud afscheider
  2. Temperatuur van het afvalwater
  3. Hoeveelheid vet en slib
  4. Gebruik van reinigingsmiddelen
  5. Geen gebruik voedselvermaler

1. Een goede dimensionering, inhoud afscheider

Voor de aanschaf van een vetafscheider is het belangrijk om de dimensionering (grootte) van de vetafscheider te bepalen. Voor een goede werking is het belangrijk dat vet voldoende tijd heeft om op te drijven. Anders gaat het vet mee met het afvalwater en stolt het pas in het riool. Ook bepaalt de grootte of afvalwater de tijd heeft om af te koelen, zodat vet komt bovendrijven. Er zijn rekenregels voor het berekenen van de grootte.

2. Temperatuur van het afvalwater

Wanneer de temperatuur van afvalwater hoog blijft in de vetafscheider, blijft vet in oplossing. Het wordt dan niet afgevangen in de afscheider en stolt pas in de pompput of in het riool. De plaats waar de vetafscheider in de afvalwaterleiding wordt gezet en de grootte van de afscheider hebben invloed op de temperatuur. Een afscheider direct onder de spoelbak werkt niet goed met afvalwater van een hoge temperatuur.

3. Hoeveelheid vet en slib

In de afscheider worden slib en vet afgevangen. Dat betekent dat dit ook af en toe moet worden verwijderd. Teveel opgevangen slib en vet zorgt ervoor dat de afscheider niet goed werkt.

4. Gebruik van reinigingsmiddelen

Ga zorgvuldig om met reinigingsmiddelen. Vet wordt door reinigingsmiddel 'opgelost' in water. Met het juiste middel gaat dit mengsel in de afscheider weer uit elkaar en blijft het vet in de afscheider. Met een verkeerd zuiveringsmiddel of bij verkeerd gebruik bestaat de kans dat het mengsel pas na de vetafscheider weer uit elkaar gaat. Het vet stolt dan verderop in het riool en leidt alsnog tot verstopping.

5. Geen gebruik voedselvermaler

Plaats geen voedselvermalers in de afvalwaterafvoer. Dit zorgt namelijk voor grote hoeveelheid bezinkbaar afval en slib, waar een vetafscheider niet op berekend is. Dat slib moet u weer verwijderen uit de vetafscheider.

Rekenregels vetafscheider

Om te bepalen welke afscheider nodig is (dit heet dimensionering) kan gebruik worden gemaakt van een berekeningsmethode. Zie Capaciteitsberekening vetafscheider op grond van soort keuken.

Onderhoud

Als indicatie dat er onderhoud nodig is, worden de onderstaande waarden als vuistregel gebruikt:

  • maximale vulling van de slibopvangruimte van 50%
  • maximale vulling van de vetopslagruimte (tussen de schotten) van 80%.
    Dit is een vetlaagdikte van ongeveer 16 cm.

Registreer het onderhoud in een logboek. Dit geldt voor onderhoud aan alle installaties. Er kan bij een controle om deze gegevens gevraagd worden.