Natte koeltoren

In de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES staan regels voor natte koeltorens. Er zijn regels opgenomen voor onderhoud van de installatie, tegen legionellabesmetting en het gebruik van reinigingsmiddelen.

Op deze pagina

Wat is een natte koeltoren

Een natte koeltoren is een installatie die gebruikt wordt voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door water te vernevelen. De regels voor de natte koeltoren gelden voor de hele installatie, niet alleen de plek waar het vernevelen plaatsvindt. Een voorbeeld van een natte koeltoren, is een koeltoren van een gebouw die zorgt voor de afkoeling van het gebouw. Een koeltoren is vaak groot van omvang en bevindt zich meestal op hoogte. Vaak is hij goed zichtbaar, tenzij de koeltoren om esthetische redenen is ingebouwd.

Onderzoek naar legionellabesmetting

Wanneer u een koeltoren heeft, moet u onderzoek uitvoeren naar de risico’s van legionellabesmetting. In deze risicoanalyse moeten in ieder geval de volgende punten betrokken worden:

  • Het risico op vermeerdering van legionellabacteriën in de koeltoren door: De aard en de kwaliteit van het water dat wordt gebruikt, de temperatuur van het water, de verblijfstijd van het water, de stilstand van het water, de aanwezigheid van biofilm en sediment, de bedrijfsvoering van de natte koeltoren
  • De effectiviteit van het waterbehandelingsprogramma voor legionellabacteriën en biofilmvorming
  • De risico’s voor de omgeving

Risico's voor de omgeving

De risicocategorieën in het onderzoek zijn afhankelijk van de afstand tot de locatie van de natte koeltoren:

  1. Minder dan 200 meter van een ziekenhuis, verpleeghuis of ander medisch georiënteerde zorginstelling waar mensen verblijven met een verminderd immuunsysteem.
  2. Minder dan 200 meter van verzorgingstehuizen, hotels of andere gebouwen waarin zich veel mensen bevinden.
  3. Minder dan 600 meter van een woonomgeving.
  4. Meer dan 600 meter van een woonomgeving.