Boosterstation

In de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES (RIA BES) staan regels voor een  installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater. De regels gaan over het tegengaan van geuroverlast.

Op deze pagina

Wat is een boosterstation

Een boosterstation is een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater en wordt gebruikt in een rioolstelsel om afvalwater naar een hoger peil te brengen of over een lange afstand te vervoeren. De regels gaan over het tegengaan van geuroverlast.

Verboden en voorschriften

Geurhinder

Bij een boosterstation kan geurhinder optreden. Om geurhinder te voorkomen is allereerst goed onderhoud nodig. Daarnaast kunnen maatregelen nodig zijn om geurhinder tegen te gaan.

Maatregelen die getroffen kunnen worden om geurhinder te voorkomen zijn het toepassen van luchtbehandelingsfilters zoals een biofilter of actief kool. Er is geen vaste geurnorm maar geurhinder moet zoveel mogelijk worden voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.