Vragen en antwoorden welke activiteiten vallen onder het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES