Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Het Openbaar Lichaam Bonaire, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Kamer van Koophandel richten het Informatiepunt Milieu op. Deze samenwerking wordt bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst  door de directeur Ruimte en Ontwikkeling van het OLB, DG Milieu en Internationaal van het ministerie van IenW en de voorzitter van de Kamer van Koophandel.