Nieuwe milieuregels voor bedrijven van kracht

De milieuregels voor bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn op 1 april 2024  inwerking getreden. De milieuregels staan in het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) en in de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES (RIA BES).
Voor bedrijven op Bonaire, St Eustatius en Saba betekenen de nieuwe regels een aantal veranderingen.

Waarom milieuregels en wat betekent dit voor bedrijven

In het IAB BES en het RIA BES staan milieuregels voor bedrijven. Deze regels zijn nodig om het milieu, de omgeving en het koraal te beschermen. Het kan gaan om regels voor het beschermen van de bodem tegen schadelijke stoffen, het scheiden van afvalstoffen, een nette bedrijfsvoering (good housekeeping) en het op een veilige manier opslaan van gevaarlijke stoffen. De regels maken onderscheidt tussen  verschillende typen bedrijven. Afhankelijk hoeveel een bedrijf het milieu belast, zijn algemene regels van toepassing of is een milieuvergunning nodig.

Er zijn 4 typen bedrijven:

  • Type I bedrijf: een bedrijf met een lichte belasting op het milieu. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren of winkels. Een type I bedrijf hoeft geen melding te doen. De algemene regels zijn van toepassing.
  • Type II bedrijf: hebben een matige belasting op het milieu. Dit zijn bijvoorbeeld garagebedrijven en horeca bedrijven. Een type II bedrijf moet een melding doen bij het bevoegd gezag (het bestuurscollege) en de algemene regels zijn van toepassing.
  • Type III bedrijf: een bedrijf met een grotere belasting op het milieu. Dit zijn bijvoorbeeld steenbrekers, bedrijven die veel dieren houden, zoals kippen of geiten en asfaltcentrales. Dit type bedrijf heeft een milieuvergunning nodig. De aanvraag wordt ingediend bij het bestuurscollege.
  • Type IV bedrijf: een bedrijf met risico’s voor de omgeving en zwaardere belasting op het milieu. Dit zijn bijvoorbeeld olieterminals en bedrijven voor het opslaan van grotere hoeveelheden gassen. Een milieuvergunning voor dit type bedrijf is nodig. De aanvraag wordt ingediend bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In praktijk is dit Rijkswaterstaat.

Wat verandert er met de nieuwe milieuregels

De meeste bedrijven zijn een type I of type II bedrijf. Een type II bedrijf moet een melding doen bij het openbaar lichaam. De regels voor de melding en de milieuregels staan in het IAB BES en in het RIA BES. Een type I bedrijf hoeft geen melding te doen.

Wanneer een bedrijf een type III bedrijf is en een geldige hindervergunning heeft dan veranderd er waarschijnlijk niets. Heeft het bedrijf geen geldige hindervergunning? Dan moet een bedrijf een aanvraag voor een vergunning indienen.

Aan welke regels moet een bedrijf zich houden

De meeste bedrijven zijn type I en II bedrijven. Voor deze bedrijven staan de algemene regels in het IAB BES en het RIA BES. Voor bedrijven type III en IV die een vergunning nodig hebben staan de milieuregels in de vergunning.

Krijgen bedrijven tijd om te voldoen aan de regels

Ja, in sommige gevallen hebben bedrijven meer tijd om aan de regels te voldoen. Dit zijn  overgangstermijnen. Deze staan in het RIA BES. Het gaat vooral over een aantal maatregelen waarvan de investeringen voor bestaande bedrijven hoog kunnen zijn. Bijvoorbeeld het vervangen van een beerput voor een afvalwaterzuivering zoals een septic tank. Bedrijven hebben hiervoor 5 jaar de tijd. Voor het aanpassen van bodembeschermende voorziening, zoals de aanleg van een betonnen vloer, hebben bedrijven 3 jaar de tijd.

Meer informatie

Voor vragen over de milieuregels kunt u langsgaan bij het Informatiepunt Milieu. Het is geopend op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur. Ook kunt u op de website van het Informatiepunt Milieu uw vraag stellen en de nieuwe milieuregelgeving nalezen.