Datum inwerkingtreding milieuregels vastgesteld

De inwerkingtreding van het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) en de regeling inrichtingen- en activiteiten BES (RIA BES) is vastgesteld. Het besluit en de regeling treden in werking op 1 april 2024.

In het IAB BES en de RIA BES staan milieuregels voor bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het IAB BES is een algemene maatregel van bestuur (AMvB), waarin de milieuregels uit de Wet volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer BES verder worden uitgewerkt. In de RIA BES staan algemene regels voor bedrijven die door hun activiteiten een lichte of matige impact op het milieu hebben.

De regels van het IAB BES en de RIA BES zijn gepubliceerd in de Staatscourant en het Staatsblad. Het IAB BES en de RIA BES treden op 1 april 2024 inwerking.

Het voornemen was om de milieuregels op 1 januari 2024 in werking te laten treden, maar het bestuurscollege Bonaire heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzocht om de inwerkingtreding uit te stellen.

Meer informatie

Voor vragen over de milieuregels kunt u langsgaan bij het Informatiepunt Milieu. Het is geopend op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur. Ook kunt u op de website van het Informatiepunt Milieu uw vraag stellen en de nieuwe milieuregelgeving nalezen.