Algemene regels

Als u een type 1 of een type 2 bedrijf heeft moet u voldoen aan algemene regels. De algemene regels staan in de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES en in een eilandsverordening.

Algemene regels betekent dat één  voorschrift, bijvoorbeeld over het omgaan met afval of gevaarlijke stoffen, geldt voor meerdere bedrijven die deze activiteiten uitvoeren.

De basis van de algemene regels is het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES. In de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES en in een eilandsverordening staan de algemene regels uitgewerkt. De eilandsverordening is regelgeving die in ontwikkeling is.