Inwerkingtreding regelgeving

De inwerkingtreding van het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) is vertraagd. Het streven is dat het besluit op 1 oktober 2023 of uiterlijk 1 januari 2024 in werking treedt.

Het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) bevat milieuregels voor bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het IAB BES is een algemene maatregel van bestuur (AMvB), waarin de milieuregels uit de Wet volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer BES verder worden uitgewerkt.

Verloop proces rondom het Inrichtingen- en activiteitenbesluit

Het besluit moet verschillende stappen doorlopen voordat het vastgesteld kan worden. Een van deze stappen is dat de Tweede Kamer gelegenheid krijgt om te reageren op het ontwerp-IAB BES. Momenteel is het IAB BES in behandeling in de Tweede Kamer. Na afronding van behandeling in de Tweede Kamer moet de regering advies vragen aan de Raad van State. Het vaststellen van een advies kan 3 maanden in beslag nemen. Het streven is dat het besluit op 1 oktober 2023 of uiterlijk 1 januari 2024 in werking treedt.