Internetconsultatie Regeling Inrichtingen- en activiteiten

Tot en met 15 mei 2023 kunt u reageren op de internetconsultatie over de algemene milieuregels voor bedrijven op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius: de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES.

De basis van deze regeling is het ontwerpbesluit Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES. Hierin is opgenomen dat algemene regels voor bedrijven bij ministeriële regeling worden vastgesteld. De regeling is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in nauwe samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire opgesteld.

Milieuregels

De regeling bevat algemene milieuregels voor bedrijven die een impact hebben op het milieu door hun activiteiten. De regels gaan bijvoorbeeld om:

  • hoe om te gaan met afvalstoffen
  • welke afvalstoffen gescheiden moeten worden
  • welke maatregelen getroffen moeten worden om gevaarlijke stoffen op een veilige manier op te slaan in het bedrijf
  • het voorkomen van verontreiniging van de bodem

Reageren

Via de internetconsultatie kunt u reageren op alle onderdelen van de regeling.